Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies!

Επίλεξε «Αποδοχή» για να συνεχίσεις ή «Περισσότερες πληροφορίες»

Αποδοχή
0
StartUPper Awards 2017

Βιβλιογραφία για το Τεστ Βιολογικού Ιστού Μαλλιών

Νεώτερες επιστημονικές αναφορές σχετικά με το Τεστ Βιολογικού Ιστού Μαλλιών (Στοιχειακή Ανάλυση Μαλλιών - Elements Ηair Analysis)

Metal ions released from fixed orthodontic appliance affect hair mineral content. Mikulewicz M, Wołowiec P, Loster B, Chojnacka K. Biol Trace Elem Res. 2015 Feb;163(1-2):

 

Hair Zinc and Copper Levels and Serum Testosterone Chang, CS, et al. Correlation between serum testosterone level and concentrations of copper and zinc in hair tissue. Biol.Trac.Elem.Res. 144, 2011.

 

A Review of Hair Analysis for Minerals, Hormones and Drugs Ahmad, G. et al. A review Hair tissue Analysis: An analytical method for determining essential elements, toxic elements, hormones and drug use and abuse. Intl.Res.J.Appl.Basic Sci. 4, 2013.

 

Comparative study of trace elements in blood, scalp hair and nails of prostate cancer patients in relation to healthy donors. Qayyum MA, Shah MH. Biol Trace Elem Res. 2014 Dec;162(1-3):46-57.

 

Distribution of arsenic, cadmium, lead, and nickel levels in biological samples of Pakistani hypertensive patients and control subjects. Afridi HI, Kazi TG, Talpur FN, Arain S, Arain SS, Kazi N, Panhwar AH. Clin Lab. 2014;60(8):1309-18

 

Hair toxic element content in adult men and women in relation to body mass index. Skalnaya MG, Tinkov AA, Demidov VA, Serebryansky EP, Nikonorov AA, Skalny AV. Biol Trace Elem Res. 2014 Oct;161(1):13-9.

 

Efficacy of hair analysis for monitoring exposure to uranium: a mini-review. Joksić AŠ, Katz SA. J Environ Sci Health A Tox Hazard Subst Environ Eng. 2014;49(13):1578-87.

 

Reference values" of trace elements in the hair of a sample group of Spanish children (aged 6-9 years) - are urban topsoils a source of contamination? Peña-Fernández A, González-Muñoz MJ, Lobo-Bedmar MC. Environ Toxicol Pharmacol. 2014 Jul;38(1):141-52. doi:

 

Meta-analysis of Zn, Cu and Fe in the hair of Chinese children with recurrent respiratory tract infection. Mao S, Zhang A, Huang S. Scand J Clin Lab Invest. 2014 Oct;74(7):561-7

 

Determination of 33 elements in scalp hair samples from inhabitants of a mountain village of Tonglu city, China. Luo R, Zhuo X, Ma D. Ecotoxicol Environ Saf. 2014 Jun;104:215-9. doi: 10.1016/j.ecoenv.2014.03.006. Epub 2014 Apr 14

 

Hair Uranium an Indication of Exposure Zunic, ZS, et al. 2012. Radiat.Prot.Dosimetry. 152. Distribution of Uranium and Some Selected Trace Metals in Human Scalp Hair from Balkans.

 

The diagnostics of diabetes mellitus based on ensemble modeling and hair/urine element level analysis. Chen H, Tan C, Lin Z, Wu T. Comput Biol Med. 2014 Jul;50:70-5.

 

BMI and levels of zinc, copper in hair, serum and urine of Turkish male patients with androgenetic alopecia. Ozturk P, Kurutas E, Ataseven A, Dokur N, Gumusalan Y, Gorur A, Tamer L, Inaloz S. J Trace Elem Med Biol. 2014 Jul;28(3):266-70.

 

Excess Hair Mineral Accumulation, Oxidative Stress And Parkinsonism Komatsu,F, et. al. A High Accumulation of Hair Minerals in Mongolian People: 2(nd) Report; Influence of Manganese, Iron, Lead, Cadmium and Aluminum to Oxidative Stress, Parkinsonism and Arthritis. Curr. Aging Sci. 1, 2011.

 

Hair Mineral Concentrations and Insulin Resistance Chung, JH, Yum, KS.Correlation of Hair Mineral Concentrations with InsulinResistance in Korean Males. Biol.Trace Elem.Res. 150, 12,2012.

 

Blood and hair manganese concentrations in pregnant women from the infants' environmental health study (ISA) in Costa Rica. Mora AM, van Wendel de Joode B, Mergler D, Córdoba L, Cano C, Quesada R, Smith DR, Menezes-Filho JA, Lundh T, Lindh CH, Bradman A, Eskenazi B. Environ Sci Technol. 2014 Mar 18;48(6):3467-76.

 

"Hair metal testing is a fascinating new diagnostic tool and often gives unexpected clues to mineral imbalances in the body. The authors would support this statement from the results that they have accumulated to date."

 

Hair Mineral Levels in Rheumatoid Arthritis Patients Afridi, HI, et al. Evaluation of status of zinc, copper and iron levels in biological samples of normal and arthritis patients in age groups 46-60 and 61-75 years. Clin. Lab. 58, 2012.

 

Investigation of essential trace and toxic elements in biological samples (blood, serum and scalp hair) of liver cirrhotic/cancer female patients before and after mineral supplementation. Kolachi NF, Kazi TG, Afridi HI, Kazi NG, Khan S. Clin Nutr. 2012 Dec;31(6):967-73. doi: 10.1016/j.clnu.2012.04.015. Epub 2012 May 17.

 

Hair Minerals and Growth Ozmen, H, et al. The Levels of Calcium and Magnesium, and Of Selected Trace Elements,in Whole Blood and Scalp Hair of Children with Growth Retardation. Iran, J.Ped. 23,2, 2013.

 

Hair Zinc Levels and Dermatitis Kim, JE, et al. Hair Zinc Levels and the Efficacy of Oral Zinc Supplementation in Children with Atopic Dermatitis. Acta Derm Venereol, 94, 2014.

 

Concentrations of chromium, selenium, and copper in the hair of viscerally obese adults are associated with insulin resistance. Kim HN, Song SW. Biol Trace Elem Res. 2014 May;158(2):152-7. doi: 10.1007/s12011-014-9934-6. Epub 2014 Mar 19

 

Trace elemental distribution in the scalp hair of bipolars using PIXE technique. Pradeep AS, Naga Raju GJ, Sattar SA, Sarita P, Prasada Rao AD, Ray DK, Reddy BS, Reddy SB. Med Hypotheses. 2014 Apr;82(4):470-7. doi: 10.1016/j.mehy.2014.01.028. Epub 2014 Feb 2.

 

Screening of trace elements in hair of the female population with different types of cancers in wielkopolska region of poland. Czerny B, Krupka K, Ożarowski M, Seremak-Mrozikiewicz A. ScientificWorldJournal. 2014;2014:953181. doi: 10.1155/2014/953181. Epub 2014 Dec 15

 

Interaction between carcinogenic and anti-carcinogenic trace elements in the scalp hair samples of different types of Pakistani female cancer patients. Wadhwa SK, Kazi TG, Afridi HI, Talpur FN, Naeemullah. Clin Chim Acta. 2015 Jan 15;439:178-84. doi: 10.1016/j.cca.2014.10.007. Epub 2014 Oct 15

 

Hair zinc and selenium levels in children with recurrent wheezing. Razi CH, Akelma AZ, Akin O, Kocak M, Ozdemir O, Celik A, Kislal FM. Pediatr Pulmonol. 2012 Dec;47(12):1185-91. doi: 10.1002/ppul.22628. Epub 2012 Sep 4

 

Potentially harmful elements (PHEs) in scalp hair, soil and metallurgical wastes in Mitrovica, Kosovo: the role of oral bioaccessibility and mineralogy in human PHE exposure. Boisa N, Bird G, Brewer PA, Dean JR, Entwistle JA, Kemp SJ, Macklin MG. Environ Int. 2013 Oct;60:56-70. doi: 10.1016/j.envint.2013.07.014. Epub 2013 Sep 4

 

Cross-sectional relationship between chronic stress and mineral concentrations in hair of elementary school girls. Vanaelst B, Michels N, Huybrechts I, Clays E, Flórez MR, Balcaen L, Resano M, Aramendia M, Vanhaecke F, Rivet N, Raul JS, Lanfer A, De Henauw S. Biol Trace Elem Res. 2013 Jun;153(1-3):41-9. doi: 10.1007/s12011-013-9647-2. Epub 2013 Apr 2

 

Biomonitoring of arsenic, cadmium, lead, manganese and mercury in urine and hair of children living near mining and industrial areas. Molina-Villalba I, Lacasaña M, Rodríguez-Barranco M, Hernández AF, Gonzalez-Alzaga B, Aguilar-Garduño C, Gil F. Chemosphere. 2015 Apr;124:83-91. doi: 10.1016/j.chemosphere.2014.11.016. Epub 2014 Nov 27

 

Afridi, HI., et al. Evaluation of Toxic Elements in Scalp Hair Samples of Myocardial Infarction Patients at Different Stages as Related to Controls. Biol. Trace Elem. Res.134, 1, 2010.

 

Hair selenium levels in hepatic steatosis patients. Pan D, Huang H. Biol Trace Elem Res. 2013 Jun;152(3):305-9. doi: 10.1007/s12011-013-9624-9. Epub 2013 Feb 15

 

Blood pressure and levels of Fe, Ca, Mg, Zn, Cu, Na and K in the hair of young Bantu men from Tanzania. Rębacz-Maron E, Baranowska-Bosiacka I, Gutowska I, Chlubek D. Biol Trace Elem Res. 2013 Mar;151(3):350-9. doi: 10.1007/s12011-012-9578-3. Epub 2013 Jan 3

 

The influence of physical activity on hair toxic and essential trace element content in male and female students. Zaitseva IP, Skalny AA, Tinkov AA, Berezkina ES, Grabeklis AR, Skalny AV. Biol Trace Elem Res. 2015 Feb;163(1-2):58-66.

 

Comparison of zn, cu, and fe content in hair and serum in alopecia areata patients with normal group. Dastgheib L, Mostafavi-Pour Z, Abdorazagh AA, Khoshdel Z, Sadati MS, Ahrari I, Ahrari S, Ghavipisheh M. Dermatol Res Pract. 2014;2014:784863.

 

Metals and metalloids in hair samples of children living near the abandoned mine sites of Sulcis-Inglesiente (Sardinia, Italy). Varrica D, Tamburo E, Milia N, Vallascas E, Cortimiglia V, De Giudici G, Dongarrà G, Sanna E, Monna F, Losno R. Environ Res. 2014 Oct;134:366-74. doi: 10.1016/j.envres.2014.08.013. Epub 2014 Sep 14

 

Hair calcium concentration is associated with calcium intake and bone mineral density. Park SJ, Lee SH, Cho DY, Kim KM, Lee DJ, Kim BT. Int J Vitam Nutr Res. 2013;83(3):154-61

 

Two cases of long-term home parenteral nutrition in which increased doses of intravenous selenium were administered and the serum and hair selenium concentration was measured]. Washizawa N, Kozono K, Naganuma H, Kimura Y, Sato Y, Sakai M, Chino K, Shimoda M, Suzuki T, Oshima Y, Kaneko H. Gan To Kagaku Ryoho. 2013 Dec;40 Suppl 2:227-9.

 

Coverage intervals for trace elements in human scalp hair are site specific. Tamburo E, Varrica D, Dongarrà G. Environ Toxicol Pharmacol. 2014 Nov 18;39(1):70-76. doi: 10.1016/j.etap.2014.11.005.

 

Comparing the metal concentration in the hair of cancer patients and healthy people living in the malwa region of punjab, India. Blaurock-Busch E, Busch YM, Friedle A, Buerner H, Parkash C, Kaur A. Clin Med Insights Oncol. 2014 Jan 9;8:1-13. doi: 10.4137/CMO.S13410. eCollection 2014 Jan 9

 

Association of hair iron levels with creativity and psychological variables related to creativity. Takeuchi H, Taki Y, Sekiguchi A, Nouchi R, Kotozaki Y, Nakagawa S, Miyauchi CM, Iizuka K, Yokoyama R, Shinada T, Yamamoto Y, Hanawa S, Araki T, Hashizume H, Kunitoki K, Sassa Y, Kawashima R. Front Hum Neurosci. 2013 Dec 18;7:875.

 

Maternal hair selenium levels as a possible long-term nutritional indicator of recurrent pregnancy loss. Thomas VV, Knight R, Haswell SJ, Lindow SW, van der Spuy ZM. BMC Womens Health. 2013 Oct 22;13:40. doi: 10.1186/1472-6874-13-40

 

A preliminary study of a Peruvian diet using dietary analysis and hair mineral content as indicators. Tueller DJ, Eggett DL, Parker TL. Biol Trace Elem Res. 2013 Nov;155(2):161-8. doi: 10.1007/s12011-013-9774-9. Epub 2013 Aug 7

 

Rare earth elements in human hair from a mining area of China. Wei B, Li Y, Li H, Yu J, Ye B, Liang T. Ecotoxicol Environ Saf. 2013 Oct;96:118-23. doi: 10.1016/j.ecoenv.2013.05.031. Epub 2013 Jul 3.

 

Hair minerals and metabolic health in Belgian elementary school girls. Vanaelst B, Huybrechts I, Michels N, Flórez MR, Aramendía M, Balcaen L, Resano M, Vanhaecke F, Bammann K, Bel-Serrat S, De Henauw S. Biol Trace Elem Res. 2013 Mar;151(3):335-43. doi: 10.1007/s12011-012-9573-8. Epub 2012 Dec 20

 

Association between trace element and heavy metal levels in hair and nail with prostate cancer. Karimi G, Shahar S, Homayouni N, Rajikan R, Abu Bakar NF, Othman MS. Asian Pac J Cancer Prev. 2012;13(9):4249-53

 

Cohort study for prevention of atopic dermatitis using hair mineral contents. Yamada T, Saunders T, Kuroda S, Sera K, Nakamura T, Takatsuji T; Fukuoka College of Obstetricians and Gynecologists, Pediatric Association of Fukuoka District, Hara T, Nose Y. J Trace Elem Med Biol. 2013 Apr;27(2):126-31. doi: 10.1016/j.jtemb.2012.08.003. Epub 2012 Oct 24.

 

Decreased bioelements content in the hair of patients with Fahr's disease (idiopathic bilateral calcification in the brain). Takagi M, Ozawa K, Yasuda H, Douke M, Hashimoto K, Hayashi Y, Inuzuka T, Hozumi I. Biol Trace Elem Res. 2013 Jan;151(1):9-13. doi: 10.1007/s12011-012-9529-z. Epub 2012 Oct 24.

 

Mineral concentrations in hair of Belgian elementary school girls: reference values and relationship with food consumption frequencies. Vanaelst B, Huybrechts I, Michels N, Vyncke K, Sioen I, De Vriendt T, Flórez MR, Aramendía M, Balcaen L, Resano M, Vanhaecke F, De Henauw S. Biol Trace Elem Res. 2012 Dec;150(1-3):56-67. doi: 10.1007/s12011-012-9495-5. Epub 2012 Aug 22.

 

Levels of Cd, Pb, As, Hg, and Se in hair of residents living in villages around Fenghuang polymetallic mine, southwestern China. Li Y, Zhang X, Yang L, Li H. Bull Environ Contam Toxicol. 2012 Jul;89(1):125-8. doi: 10.1007/s00128-012-0650-7. Epub 2012 Apr 22

 

Blood pressure of omnivorous and semi-vegetarian postmenopausal women and their relationship with dietary and hair concentrations of essential and toxic metals. Rodenas S, Sánchez-Muniz FJ, Bastida S, Sevillano MI, Larrea Marín T, González-Muñoz MJ. Nutr Hosp. 2011 Jul-Aug;26(4):874-83. doi: 10.1590/S0212-16112011000400030

 

A comparison of levels of select minerals in scalp hair samples with estimated dietary intakes of these minerals in women of reproductive age. Suliburska J. Biol Trace Elem Res. 2011 Dec;144(1-3):77-85. doi: 10.1007/s12011-011-9034-9. Epub 2011 Mar 29

 

Study of Correlation of Selenium Content in Human Hair and Internal Organs by INAA. Cheng, Y.D., et al. Biol. Trace Elem. Res. 1990.

 

Arsenic levels in human blood, urine, and hair in response to exposure via drinking water. Valentine, J., et al: Env. Res. 1979; 20:24-32.

 

Traceelements in Full-Term Neonate Hair. Moro, R. et al: J. TraceElem. Electrolytes Health Dis. Vol.6, 1992.

 

Effects of low levels of cadmium and lead on cognitive functioning in children. Thatcher, R., et al: Arch. Environ. Health 1982;37(3):159-66.

 

Hair Analysis of Spastic Children in Hong Kong. Man, C.K., et al: Sci.Tot.Environ. Vol.191, 1996.

 

Impact of Reduction of Lead in Gasoline on the Blood and Hair Lead Levels in the Population of Tarragona Province, Spain, 1990-1995. Schuhmacher, M., et al: Sci.Tot.Environ. Vol.184, 1996.

 

Hair Lead Levels Related to Children`s Classroom Attention-Deficit Behavior. Tuthill, R.W. Arch. Environ. Health. Vol.51, 1996.

Γράψου στο Newsletter μας

Επικοινωνία

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Credit Cards